מדיניות החזרות וביטולים

מדיניות ביטול ההזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ככל שהוא חל על העסקה והתקנות על פיו.

צרכן רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר. על אף האמור, לא ניתן לבטל עסקה של טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 

 

ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות: בטלפון 03-9409679 / 03-9409680, בדואר רשום, בדוא"ל לכתובת [email protected] בפקס:  03-6828422 ובאמצעות האתר. הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו ואת מספר הזהות שלו.

 

ביטל צרכן עסקה כאמור שלא עקב פגם, תחזיר החברה לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

 

במידה והצרכן קיבל את הנכס נשוא העסקה, השבת המוצרים תהא באחריות הצרכן. שפע תוכל לסייע בהובלת המוצרים בחזרה, ועלות ההובלה תחול על הלקוח.

 

על אף האמור לעיל, במידה והתקבלה הודעת ביטול והמוצרים טרם נשלחו לרוכש,  תבוטל ההזמנה וכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה יזוכה בסכום הרכישה ללא כל עמלה או דמי ביטול.

על אף האמור לעיל, בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, איקאה מאפשרת לכם להחזיר את המוצרים גם מעבר לתקופה הקבועה בחוק, בתיאום עם שירות הלקוחות, תוך 90 יום מיום הרכישה בכפוף לתנאים הבאים: באריזה המקורית שטרם נפתחה ובצירוף קבלה מקורית. המוצר יוחלף או יושב ללקוח כספו לפי אופן התשלום בו בוצעה העסקה (למשל, תשלומים בכרטיסי אשראי יזוכו לכרטיס המקורי באמצעותו שילמתם).

לתשומת לבכם, מצעים שאריזתם נפתחה ו/או שנעשה בהם שימוש (כל כלי המיטה לסוגיהם, שמיכות, כריות וציפיות), בדים שנחתכו/הותאמו לצרכי הלקוח, פריטים שיוצרו לפי מידה (כגון משטחי עבודה), מוצרים שנעשה בהם שינוי/תיקון/צביעה ו/או לאחר כביסה, נרות, עציצים, מוצרים שנרכשו במציאון ומזרנים - אינם נכללים במדיניות ההחלפות וההחזרות.

 

אחריות למוצרים

מוצרי איקאה מיוצרים באיכות גבוהה ועומדים בסטנדרטים ובתקנים בינלאומיים, מחייבים וקפדניים ביותר. כל המוצרים המחויבים בתקן רשמי של מדינת ישראל הנמכרים ב- איקאה, נבדקים ונושאים אישור מכון התקנים הישראלי, כחלק מהשירות הניתן בחנויות איקאה ישראל. אנו מציעים ללקוחותינו תעודת אחריות עבור המוצרים שנרכשו, לפי דין.

 

תעודת  האחריות על המוצרים ניתנת על ידי  איקאה ישראל  והיא מעניקה ללקוח המחזיק בה זכות מימוש בהתאם לאמור בה כלפי איקאה ישראל.


אחריות על שירותי הרכבה, ככל  ששירות כאמור מוצע, שנמכרה באתר שפע אונליין לכל סוגי הרהיטים תקפה  ל - 12 חודשים מיום ההרכבה.

 

הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי איקאה ועל כן הינם באחריותה הבלעדית. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי איקאה בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש. 

אחריות הובלת המוצרים אשר נרכשו באתר שפע ושבגינם שולמה הובלה הינה על שפע והצלחה לוגיסטיקה בע"מ.