תקנון

תקנון

כללי

ברוכים הבאים לאתר "שפע אונליין" המציע מוצרים המשווקים על ידי לבני  צפוני בע"מ -איקאה ישראל ("איקאה ישראל" או "איקאה"). האתר הינו בבעלות שפע הצלחה לוגיסטיקה בע"מ, ח.פ. 520039835 (להלן: "שפע" או "החברה")

 

תקנון זה, המתייחס באופן שווה לבני שני המינים, מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

גלישה ו/או שימוש על ידך באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתקנון זה והתחייבותך על פיו.

 

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את הוראות התקנון ובכלל זה תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש בכפוף לכל דין. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר אלא אם כן צוין אחרת.

 

שימוש באתר על ידך מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ובכלל זה מדיניות הפרטיות, בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.

 

בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות במייל: [email protected]

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וכשיר משפטית או תאגיד רשום בישראל  אשר מחזיק בכרטיס אשראי בר תוקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל, רשאי לבצע רכישת מוצרים באמצעות האתר.

אופן ביצוע הזמנות

רכישת מוצרים תתבצע באמצעות הוספתם אל סל הקניות. מחירם הכולל של המוצרים מופיע בסמוך אליהם. ניתן להוסיף ולגרוע פריטים ולשנות כמויות בסל הקניות בכל עת עד להשלמת ההזמנה והרכישה בפועל. בסיום ההזמנה יש לאשר את ההזמנה בקופת האתר.

בהזמנה מצוינים מחיר המוצר ומחיר ההובלה. ככל שרוכש מעוניין בהרכבה או שירותים נלווים אחרים, ככל שמוצעים, כמו התקנת ציוד נלווה (כגון קיבוע לקיר) ו/או בשירותי הובלה מיוחדים (הובלה לקומה רביעית ומעלה ללא מעלית), יוצג המחיר ועליו לאשרו מראש. אישורו מהווה הסכמתו לתשלום הנוסף.  

אזורי שירות

השירות שניתן במסגרת האתר מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי שפע לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור השירות"). ניתן לברר את אזורי השירות באמצעות פנייה לשירות הלקוחות.

יובהר כי על אף האמור לעיל לשפע הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. 

תנאים לאשור הזמנה

- ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.
- המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
- המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה.
- הרוכש בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 

נהלים ומחירים
המחירים, תנאי התשלום באתר ומגוון מוצרי איקאה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצר באתר והתברר כי המוצר/ים אזל/ו בחנות ממנה מתבצע האיסוף, החברה תזכה בתאום מול הלקוח את מחיר המוצר/ים החסר/ים.


לאחר ביצוע הזמנה ע"י הרוכש אין החברה אחראית במישרין או בעקיפין לטעות הנעשית ע"י הרוכש בעת הקלדת הפרטים או לכל מקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת מסיבה כל שהיא.


מתן פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסריו יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בשל נזקים העלולים להיגרם לאתר, למפעיליו, למנהליו, לבעליו או למי מטעמם. במקרה של הקלדת פרטים כוזבים או שגויים, שמורה לחברה ולכל מי מטעמה הזכות לפסול את העסקה ללא כל הודעה מוקדמת.


כל הפעולות המתבצעות באתר נרשמות במערכת  המחשוב של שפע. רישום זה יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

 

מדיניות ביטול הזמנה

מדיניות ביטול ההזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ככל שהוא חל על העסקה והתקנות על פיו.

צרכן רשאי לבטל את העסקה שלא עקב פגם מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר. על אף האמור, לא ניתן לבטל עסקה של טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה וטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין. 

 

ניתן לבטל את העסקה בדרכים הבאות: בטלפון 03-9409679 / 03-9409680, בדואר רשום, בדוא"ל לכתובת [email protected] בפקס:  03-6828422 ובאמצעות האתר. הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו ואת מספר הזהות שלו.

 

ביטל צרכן עסקה כאמור שלא עקב פגם, תחזיר החברה לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו, תבטל חיובו בשל העסקה ותמסור לו עותק מהודעת הביטול. החברה תגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.

 

במידה והצרכן קיבל את הנכס נשוא העסקה, השבת המוצרים תהא באחריות הצרכן. שפע תוכל לסייע בהובלת המוצרים בחזרה, ועלות ההובלה תחול על הלקוח.

 

על אף האמור לעיל, במידה והתקבלה הודעת ביטול והמוצרים טרם נשלחו לרוכש,  תבוטל ההזמנה וכרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה יזוכה בסכום הרכישה ללא כל עמלה או דמי ביטול.

על אף האמור לעיל, בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, המוצר יוחזר על חשבון החברה.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, איקאה מאפשרת לכם להחזיר את המוצרים גם מעבר לתקופה הקבועה בחוק, בתיאום עם שירות הלקוחות, תוך 90 יום מיום הרכישה בכפוף לתנאים הבאים: באריזה המקורית שטרם נפתחה ובצירוף קבלה מקורית. המוצר יוחלף או יושב ללקוח כספו לפי אופן התשלום בו בוצעה העסקה (למשל, תשלומים בכרטיסי אשראי יזוכו לכרטיס המקורי באמצעותו שילמתם).

 

לתשומת לבכם, מצעים שאריזתם נפתחה ו/או שנעשה בהם שימוש (כל כלי המיטה לסוגיהם, שמיכות, כריות וציפיות), בדים שנחתכו/הותאמו לצרכי הלקוח, פריטים שיוצרו לפי מידה (כגון משטחי עבודה), מוצרים שנעשה בהם שינוי/תיקון/צביעה ו/או לאחר כביסה, נרות, עציצים, מוצרים שנרכשו במציאון ומזרנים - אינם נכללים במדיניות ההחלפות וההחזרות.

 

למען הסק ספק, ביטול עסקה שלא עקב פגם אינו גורע מזכות החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 

אחריות למוצרים

מוצרי איקאה מיוצרים באיכות גבוהה ועומדים בסטנדרטים ובתקנים בינלאומיים, מחייבים וקפדניים ביותר. כל המוצרים המחויבים בתקן רשמי של מדינת ישראל הנמכרים ב- איקאה, נבדקים ונושאים אישור מכון התקנים הישראלי, כחלק מהשירות הניתן בחנויות איקאה ישראל. אנו מציעים ללקוחותינו תעודת אחריות עבור המוצרים שנרכשו, לפי דין.

 

תעודת  האחריות על המוצרים ניתנת על ידי  איקאה ישראל  והיא מעניקה ללקוח המחזיק בה זכות מימוש בהתאם לאמור בה כלפי איקאה ישראל.


אחריות על שירותי הרכבה, ככל  ששירות כאמור מוצע, שנמכרה באתר שפע אונליין לכל סוגי הרהיטים תקפה  ל - 12 חודשים מיום ההרכבה.

 

הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי איקאה ועל כן הינם באחריותה הבלעדית. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי איקאה בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש. 

 

אחריות הובלת המוצרים אשר נרכשו באתר שפע ושבגינם שולמה הובלה הינה על שפע ושות'.

 

החברה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק וכדומה.

 

הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות. 

 

הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 

 

מועדי אספקה ושינוע
איסוף הפריטים מהזמנתכם מתבצע ע"י נציגי שפע באחת מחנויות איקאה על פי שיקול דעתה הבלעדי של איקאה .

 

איסוף המוצרים מתבצע עד 10 ימי עסקים מיום אשור ההזמנה. (בימי סייל- עד 15 ימי עסקים).

 
זמני ההובלה והאספקה לבית הלקוח מתואמים לאחר ביצוע האיסוף (לאזורים מרוחקים, כגון  ערבה ואילת עד 18 ימי עסקים).


יובהר כי אין פינוי קרטונים מבית הלקוח היות וקיימת רגולציה מקומית, מיקומים לפינוי ע"פ חוק וימים ספציפיים לאיסוף ע"פ החלטת כל רשות ורשות.

 

מועד ההרכבה יתואם על ידי נציג שפע לאחר תאום הובלה. הרכבת המוצרים בבית הלקוח תבוצע על ידי מרכיב/ נציג של איקאה ובאחריותם.

 

בהזמנת הרכבה מאשר הלקוח את תנאי הסכם לשירותי ההובלה/ההרכבה כפי שמופיעים באתר איקאה ובקישור הבא.  

 

 

 

פינוי  פסולת  אלקטרונית

בהתאם להוראות החוק, בעת אספקת מוצר חשמלי או אלקטרוני, ניתן למסור, ללא תמורה, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני דומה למוצר שרכשת בשפע. לא תתאפשר מסירה של פסולת מזיקה.  

דגשים לפינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית הלקוח:

1.         על הלקוח לעדכן מראש את בקשתו לפינוי המוצר הישן.

2.         המוביל לא יידרש להמתין לפינוי המוצר הישן מעבר לדקות בודדות. 

3.         הציוד הישן יהיה ריק, שלם ומוכן לפינוי ממקום סביר בו נעשה שימוש בדרך כלל.

4.         המוצר הישן יהיה במקום בו יוכל לעבור בצורה חלקה ובטוחה ללא צורף בפירוקים.

5.         המוצר הישן חייב להיות מנותק מחשמל/גז/מים טרם פינויו.

6.         מוצר ישן מזוהם/בעל סיכון בריאותי/בטיחותי – לא יפונה.

7.         תוספת עלות תתיכן במקרים של פינוי חריג, כגון הובלה באמצעות מנוף, קומה שלישית ומעלה בבניין ללא מעלית וכאשר נדרש פירוק חלק מהציוד הישן.

 

אבטחת מידע והגנה על הפרטיות

האתר מאובטח באמצעות טכנולוגיות מתקדמות לאבטחת מידע . הנתונים העוברים באתר בצורה מוצפנת בטכנולוגיות SSL המאפשרת קידוד המספרים והאותיות לידי הרכבי סימנים הניתנים לפענוח רק באמצעות הגורמים המורשים לכך. לאחר ביצוע חיוב כרטיס האשראי לא נשמרים פרטי האשראי שלכם במערכת מלבד זיהוי של 4 הספרות האחרונות לצורכי מעקב ובקרה.
שפע מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול בלבד.

קניין  רוחני

האתר מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות. האמור חל על התוכן המילולי, על הגרפיקה והתמונות שבאתר. למפעילי האתר הזכות הבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר. האתר מכיל מידע אשר התקבל בהסכמה ובאישור חברת איקאה ישראל בע"מ.


מידע זה הינו קניינה הבלעדי של חברת איקאה והצבתו באתר שפע אינו מקנה כל זכות שימוש מלבד צפייה במידע באתר זה.


ככל שהאתר מכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט, אין שפע נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בקישורים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.


כל המבקש ליצור קישור לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש ל – שפע הצלחה לוגיסטיקה על מנת לקבל אישור בכתב לכך.


הקניין הרוחני באתר זה בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

 

החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 

 

האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל.

 

החוק החל ותניית שיפוט

על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד. 

 

החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד. 

 

הוראות כלליות

החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ההיצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים שבאתר.

יובהר, כי החברה תעשה כמיטב יכולתה להציג את תמונת המוצר במדויק אך תיתכן שונות בין התמונה לבין המוצר שיסופק, בין היתר, בגין אופן צילום התמונה והצגתה באתר ולא תהיה כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

החברה אינה מתחייבת כי מחירי המוצרים באתר יהיו זהים למחירי המוצרים הנמכרים בחנויות איקאה ובכל מקרה המחיר הקובע למוצרים המסופקים באמצעות האתר הינו המחיר המוצג באתר בסמוך למוצר.

אספקת מוצרים שנרכשו באתר שפע אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור. 

שפע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. 

המכירה הינה של מוצרי איקאה המשווקים על ידי איקאה ישראל ונמכרים בסניפי הרשת בישראל בלבד. בכל מקרה חברת שפע הצלחה לוגיסטיקה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצרים, שהוזמנו ע"י הרוכש.

 

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את שפע הצלחה לוגיסטיקה או כל מי שמטעמם בגין כל תביעה , הוצאה ונזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה ו/או כל מי שמטעמם.